با جستجو پرفروش ترین کتاب های ایران در سال 99 در خبرگزاری‌ها و سایر صفحات وب به داده‌های چشمگیری دست پیدا نمی‌کنم. به طور کلی مرجع معتبری در خصوص اعلام پرفروش ترین کتاب های ایران وجود ندارد. این شاید کوچک ترین معضل بازار کتاب در ایران باشد؛ از هزینه‌های فزاینده کاغذ گرفته تا خوانندگانی که «نیستند» و کتاب «نمی‌خوانند». به جز چند وب‌سایت و فروشگاه و انتشارات موفق و نامدار، اوضاع بازار کتاب ایران از لحاظ اقتصادی قابل تعریف نیست.

گردآوری فهرست بیشترین فروش کتاب ایران در سال 99 هم کار جذابی است و هم دشوار. جذابیت کار که برای همه مشخص است؛ همیشه اینکه بقیه مردم چه چیزی را بیشتر می خرند حسی از اعتماد به محصول را به دنبال می آورد و بازی زیبایی نیز هست. اما دشواری ماجرا نیز در آن است که روش انتخاب پرفروش ترین کتب در هر کتابفروشی متفاوت است. یک کتابفروشی صرفا به کتاب هایی که به لحاظ تعداد بیشترین فروش را داشته اند، پرفروش می گوید، اما کتابفروشی ای دیگر به قیمت، حوزه ی کتاب، سال چاپ و… هم توجه دارد و مبنای پرفروش هایش صرفا تعداد فروش نیست.