زنده‌باد عشق

می‌گویند در این اوضاع اقتصادی و فرهنگی چاپ کتاب عقلانی نیست ولی ما که عاقل نیستیم! ما عاشق هستیم و عشق در بسیاری اوقات به جنون پهلو می‌زند. پس به این عشق و جنون ادامه می‌دهیم چراکه مثل ما فراوان هستند: عاشقانی که همچنان بوی کاغذ و جوهر آنان را مدهوش می‌کند. ما و شما مخاطبان از این جنس انسان‌ها هستیم و در کنار یکدیگر می‌مانیم.